Tajomstvá NLP v práci manažéra

 • Cena kurzu
  180€
 • Najbližší termín
  30. 05. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Tajomstvá NLP v práci manažéra

Absolvujte s nami kurz „Tajomstvá NLP v práci manažér“  

a objavte ďalší rozmer manažérskej komunikácie!

Ciele

Naučíte sa citlivo vnímať významné prejavy komunikácie vo svojej vlastnej reči a reči druhých, a niekoľko zaujímavých techník, ktoré Vám môžu priniesť do života väčšiu spokojnosť, sebaistotu a radosť nielen vo vzťahoch.

Účastníci

Je určený pre každého, kto chce ešte lepšie porozumieť sám sebe a cez seba druhým a zároveň sa pozrieť už na nadobudnuté zručnosti a vedomosti iným pohľadom.

Obsah seminára

Obsah podujatia bude prispôsobený požiadavkám účastníkov. Finálny obsah bude vytvorený na základe anonymných odpovedí na on-line dotazník rozposlaný účastníkom pred konaním podujatia. Účastníci sa môžu spolupodieľať na finálnom výzore podujatia.  

Výber tém:

 • Neuro-lingvistické programovanie (NLP) – základné fakty: teória vs. prax, súkromný vs. pracovný život.
 • Vnímanie sveta všetkými zmyslami.
 • Vnímavá komunikácia. Význam slov - ako sa pýtať tak, aby sme skutočne porozumeli, čo nám ľudia hovoria.
 • Negatívne správanie a obmedzujúce presvedčenia u seba aj u iných – identifikácia, pôvod vzniku.

Lektori

Tatiana TREBATICKÁ, MSc, ACC (ICF)

 • lektorka, trénerka, koučka, konzultantka a špecialistka na osobný rozvoj.
 • držiteľka medzinárodného certifikátu Associate Certified Coach (ACC)™ spoločnosti International Coach Federation (ICF), je členkou Slovenskej asociácie koučov (SAKO).
 • medzinárodne certifikovaný NLP Master spoločnosťou The Society of Neuro-Linguistic Programming™.
 • certifikovaný analytik medzinárodne uznávaného nástroja na osobnostné testovanie manažérov a ich tímov – Golden Profiler of Personality© (GPOP).
 • má dlhoročnú manažérsku prax vo veľkých korporátnych spoločnostiach na pozíciách riaditeľa ľudských zdrojov, manažéra pre rozvoj ľudských zdrojov a interného kouča.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

30. 05. 2019 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 02/5787 3532
 

Harmonogram

registrácia:8.45 -9.00 hod.

seminár.9.00 -16.00 hod.

Cena

150 € bez DPH
180 € s DPH

Variabilný symbol

1832

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.