Vedenie cez otázky

 • Cena kurzu
  780€
 • Najbližší termín
  15. - 16. 06. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Vedenie cez otázky

Inšpirujte sa koučingovými metódami, naučte sa správne klásť otázky a dosiahnuť tak maximum so svojím tímom. 

Ciele

2-dňové školenie s cieľom naučiť manažérov efektívne používať  otázky. Oboznámiť ich s prvkami koučingom a technikami spôsobu kladenia otázok. Získajú tipy ako sa cez otázky môžu lídri dozvedieť potrebné informácie, a zároveň vtiahnuť členov tímu do efektívnej spolupráce.  Vedenie cez otázky zabezpečí napredovanie tímu a pomôže plniť stanovené ciele. Manažéri si v rámci tréningových aktivít vyskúšajú metódy kladenia otázok z koučingu v praxi. Zdokonalia si jednu zo základných zručností lídra 21. storočia.  

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 12.

Obsah seminára

Sila otázok

 • Poznáte otázky, ktoré zmenili osobné dejiny či dejiny biznisu?
 • Rozdiel medzi pojmami tútoring-mentoring-koučing-tréning.
 • Princípy koučingu.
 • Význam vedenia ľudí cez otázky.

Vedenie rozhovoru cez otázky

 • Metóda delta plus
 • Využiteľnosť metódy
 • Nácvik vedenia rozhovoru
 • Úskalia pri kladení otázok

Metóda koučingu GROW

 • GROW – predstavenie modelu.
 • Vytvorenie databázy otázok do praxe.
 • Nácvik vedenia rozhovoru – fázy GR.
 • Tipy od majstrov koučingu (zázračné otázky, cirkulárne ..).
 • Nácvik vedenia rozhovoru – fázy OW.
 • Transfer kľúčových poznatkov do praxe.

Vedenie rozhovorov v praxi manažéra

 • Výber situácií z praxe.
 • Nácvik aplikácie rozhovorov na situácie z praxe (motivačné rozhovory, hodnotiace rozhovory ...).

Vytvorenie kultúry zameranej na otázky

 • Naozaj otázky fungujú? – Príklady z praxe.
 • Ako funguje naša myseľ – príklady z neurovedy.
 • Benefity vytvorenia otázkovej kultúry.

Lektori

Ivana MIKLOVIČ pôsobí vo vzdelávacej agentúre, ktorá poskytuje svojim klientom komplexné riešenia v oblasti vzdelávacích podujatí. Už niekoľko rokov sa zaoberá vzdelávaním v troch rôznych oblastiach: predajných, manažérskych a osobnostných. Táto trojica školení umožňuje vidieť vzájomné prepojenia, umožňuje prenášať princípy z jednej oblasti do druhej, čo prináša vynikajúce výsledky v praxi. Na druhej strane, počas všetkých školení využíva princípy Accelerated Learning, neurovedy, emocionálnej inteligencie a NLP, ktoré zabezpečujú, že účastníci sú počas školenia motivovaní, s ľahkosťou si zapamätajú informácie a uľahčuje sa transfer získaných informácií do praxe.

Dĺžka trvania

2 dni prezenčné školenie 

Aktuálne termíny

15. - 16. 06. 2022 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00-16.00 hod. (Platí pre oba dni.)

Literatúra

2-dňové prezenčné školenie.
Jeden z účastníkov na základe žrebovania získa sadu kartičiek SILA OTÁZOK pre manažérov.
Každý účastník získa Osvedčenie o absolvovaní podujatia.

Cena

650 € bez DPH
780 € s DPH

Variabilný symbol

2367

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.