Vyjednávanie

  • Cena kurzu
    780€
  • Najbližší termín
    08. - 09. 06. 2022
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Vyjednávanie

Tréning vychádza zo skúseností lektora, ktorého si firmy najímajú na veľké vyjednávacie prípady, keď ide o veľa, o milióny či státisíce €, vyjednávania majetkových pomerov, alebo prípady, keď sa vo vyjednávaní vyskytol zásadný problém, pri ktorom je výhodné zapojiť služby profesionálneho vyjednávača.

Ciele

Naučíte sa základné vyjednávacie pravidlá a techniky, ktoré si v rámci modelových situácií z Vašej praxe vyskúšate aplikovať počas tréningu pod dohľadom lektora, ktorý s Vami rozdiskutuje Váš postup a poodhalí Vám, ako by v danej situácii postupoval on sám, na základe praktických skúseností z jeho vyjednávaní. 

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 12. Tréning je zameraný na aktívne precvičenie vyjednávacích pravidiel a techník, vhodný pre účastníkov, ktorí by chceli skonzultovať svoje vyjednávacie situácie a vylepšiť si zručnosti. 

Obsah seminára

Čo Vás na tréningu čaká?

Vyjednávacie pravidlá
Za 2 dni sa naučíte, niekoľko základných vyjednávacích pravidiel, ktoré ak dodržíte, získate skoro na isto viac. Zvláštne ale je, že väčšina ľudí ich nepozná.

Vyjednávacie techniky
Taktiež sa pozrieme, ako sa pripravuje na vyjednávanie a naučíte sa niektoré vyjednávacie techniky, ktoré sú uplatniteľné naprieč rôznymi situáciami. Keď si ich osvojíte, budete napr. vedieť predať auto za drahšie, kúpiť lacnejšie byt, lepšie spracovať svojho šéfa, získate vyššie odstupné, či vyjednáte lepšie podmienky vo veľkom biznise, dokážete úspešne vyjednávať s pracovným tímom ...

Psychologický pohľad na vyjednávanie
Okrem toho uchopíme základy psychológie, čo sa v mozgu druhého pri vyjednávaní deje a naučíte sa ako využívať napr. averziu k strate, jeden z najsilnejších vplyvov, ktorý má moc zmeniť výsledok a správanie druhej strany.

Vaše modelové situácie a tréning vyjednávacích zručností
Okrem toho budete mať absolútnu slobodu vytiahnuť na lektora tie najnepríjemnejšie či najťažšie vyjednávacie situácie, ktoré ste zažili a spolu uvidíme, čo by sa pri nich dalo robiť. Presne s takými sa na neho obracajú firmy. Poodhalí Vám jeho svet, ukáže čo by v danej situácii robil on. A aby sme predišli nedorozumeniu, hlavná časť tréningu bude zameraná prakticky. Vyjednávanie bude prebiehať medzi lektorom a účastníkmi na modelové situácie účastníkov z ich praxe. Všetku teóriu budú musieť účastníci zapájať do simulovaného vyjednávania.

Lektori

Viktor KOSTICKÝ sa ako konzultant a tréner špecializuje najmä na senior obchodníkov a na priame kooperácie vo vyjednávacích a obchodných prípadoch, keď ide o veľa. Všetko o lektorovi a jeho záujmoch sa dozviete na web stránke www.viktorkosticky.com. Lektor aktívne publikuje články v časopise Forbes, tvorí podcasty, videoprednášky  atď.

Dĺžka trvania

2-dňové prezenčné školenie v čase od 9.00-15.00 hod.

Aktuálne termíny

08. - 09. 06. 2022 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

2 dňové prezenčné školenie. 

Registrácia: 8.45 -9.00 hod.

Tréning: 9.00-16.00 hod. 

Literatúra

Každý účastník získa OSVEDČENIE o absolvovaní. 

Cena

650 € bez DPH
780 € s DPH

Variabilný symbol

2378

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.