Vyjednávanie a manipulácia

Vyjednávanie a manipulácia

Ciele

Cieľom podujatia je naučiť sa ako efektívne vyjednávať vo vzťahu k stanoveným cieľom, partnerom a situácii:
► poznať vyjednávacie stratégie a taktiky,
► ovládať prácu s námietkami a argumentáciu,
► zvládať nečisté triky a manipulácie pri vyjednávaní.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 12. 

Obsah seminára

PRÍPRAVA STRATÉGIE A TAKTIKY VYJEDNÁVANIA
► čo je vyjednávanie a kedy ho použiť,
► druhy vyjednávania podľa počtu zúčastnených,
► typy vyjednávania podľa prístupu: tvrdé – mäkké – principiálne,
► môj prístup k vyjednávaniu a možné výsledky vyjednávania,
► možné stratégie vyjednávania.

BUDOVANIE DÔVERY U RÔZNYCH TYPOV PARTNEROV
► charakteristiky dobrého vyjednávača,
► typológia účastníkov rokovania,
► štýly presviedčania a ovplyvňovania.

PROCES VYJEDNÁVANIA
► 6 – stupňový prístup k vyjednávaniu,
► príprava a Stanovenie stratégie,
► aká je moja BATNA?,
► začiatok vyjednávania a budovanie porozumenia,
► vlastné vyjednávanie a záver vyjednávania,
► prekonanie mŕtveho bodu,
► ústupky a neprimerané požiadavky – ako na ne?.

MANIPULAČNÉ TECHNIKY VO VYJEDNÁVANÍ A AKO SA IM UBRÁNIŤ
► polopravdy a zámerné klamstvá,
► psychologická vojna,
► taktiky pozičného tlaku,
► tipy a triky pri vyjednávaní.

MODELOVANIE SITUÁCIE VYJEDNÁVANIA
► modelové situácie z praxe účastníkov – videozáznam (analýza a spätná väzba).

Lektori

Mgr. Katarína Mocová 

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751