Posudzovanie rizík klimatických zmien v poisťovniach a iných finančných inštitúciách

Posudzovanie rizík klimatických zmien v poisťovniach a iných finančných inštitúciách

Ciele

Oboznámiť účastníkov s historickým vývojom rizík klimatických zmien, rast výskytu frekvencie východiskovými a oboznámiť sa s vyhodnotením vplyvu klimatických rizík na finančné riziká a ich dopadov na finančnú  situáciu napríklad na aktíva, na profitabilitu a solventnosť poisťovní resp. iných finančných inštitúcií.

Účastníci

Zamestnanci poisťovní, a iných finančných inštitúcií, ktorí vykonávajú najmä funkciu riadenia rizík, aktuársku funkciu, produktový manažment, alebo riadiaci pracovníci a manažéri, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti v oblasti rizík klimatických zmien, ESG cieľov a kritérií, definícia EÚ zelenej dohody (Green deal).

Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

  • Oboznámenie sa s historickými informáciami o zhoršovaní klimatických zmien a ich dopadoch, COP26
  • Dopady na zvýšenie frekvencie výskytu katastrofických rizík
  • Čo sú ESG, ciele a kritéria
  • Hlavné črty EÚ klimatickej neutrality – EÚ zelená dohoda
  • EÚ taxonómia, úvod do systému, klasifikácia a 6 hlavných klimatických cieľov
  • Hlavné prvky štandardu zelených dlhopisov (Green Bond štandard)
  • Hlavné riziká – klimatické riziká prevedené na finančné riziká
  • Vykazovanie - ciele Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD, časový harmonogram
  • Prípadová štúdia posudzovania rizík na aktívach, na ziskovosť a solventnosť

Lektori

skúsený odborník v oblasti aktuárstva a riadenia rizík v poisťovniach

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719