Posudzovanie rizík klimatických zmien v poisťovniach a iných finančných inštitúciách

 • Cena kurzu
  238.8€
 • Najbližší termín
  19. 05. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Posudzovanie rizík klimatických zmien v poisťovniach a iných finančných inštitúciách

Ciele

Oboznámiť účastníkov s historickým vývojom rizík klimatických zmien, rast výskytu frekvencie východiskovými a oboznámiť sa s vyhodnotením vplyvu klimatických rizík na finančné riziká a ich dopadov na finančnú  situáciu napríklad na aktíva, na profitabilitu a solventnosť poisťovní resp. iných finančných inštitúcií.

Účastníci

Zamestnanci poisťovní, a iných finančných inštitúcií, ktorí vykonávajú najmä funkciu riadenia rizík, aktuársku funkciu, produktový manažment, alebo riadiaci pracovníci a manažéri, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti v oblasti rizík klimatických zmien, ESG cieľov a kritérií, definícia EÚ zelenej dohody (Green deal).

Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • Oboznámenie sa s historickými informáciami o zhoršovaní klimatických zmien a ich dopadoch, COP26
 • Dopady na zvýšenie frekvencie výskytu katastrofických rizík
 • Čo sú ESG, ciele a kritéria
 • Hlavné črty EÚ klimatickej neutrality – EÚ zelená dohoda
 • EÚ taxonómia, úvod do systému, klasifikácia a 6 hlavných klimatických cieľov
 • Hlavné prvky štandardu zelených dlhopisov (Green Bond štandard)
 • Hlavné riziká – klimatické riziká prevedené na finančné riziká
 • Vykazovanie - ciele Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD, časový harmonogram
 • Prípadová štúdia posudzovania rizík na aktívach, na ziskovosť a solventnosť

Lektori

Ing. Mária Kamenárová, skúsená odborníčka v oblasti aktuárstva a riadenia rizík v poisťovniach s 20-ročnou praxou, predsedníčka Slovenskej spoločnosti aktuárov a členka Výkonného výboru Európskej spoločnosti aktuárov v Bruseli.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

19. 05. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:              9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

199 € bez DPH
238.8 € s DPH

Variabilný symbol

2368


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.