Ako sa sústrediť na priority

  • Cena kurzu
    318€
  • Najbližší termín
    16. 02. 2023
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Ako sa sústrediť na priority

Ciele

Cieľom 1-dňového online workshopu je naučiť účastníkov ako sa sústrediť na priority a zvýšiť si tak osobnú produktivitu. Dozvedia sa ako investovať energiu do vecí, ktoré majú väčší zmysel. Naučia sa vytvárať zoznamy úloh a triediť ich podľa dôležitosti. Zistia ako si plánovať úlohy, a dokončiť ich s dobrým výsledkom a včas. 

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Maximálny počet účastníkov je 10. 

Obsah seminára

Základom osobnej produktivity je pracovať na tých správnych veciach v ten správny čas. Ako ale spoznať tie správne úlohy? A ako zistiť, čo by bolo dobré škrtnúť, delegovať alebo automatizovať? Aj na tieto odpovede získate odpoveď na online workshope. 

►     Naučíte sa ako spoznať tie najdôležitejšie úlohy, ktoré máte v práci aj mimo nej. 

►     Ukážeme si, ako úlohy nielen plánovať, ale aj dokončiť s dobrým výsledkom a včas.

►     Zameriame sa tiež na optimalizáciu alebo určenie aktivít, ktoré nevedú k očakávanému výsledku.

►     Naučíte sa ako si pripraviť produktívny zámer, na ktorom budete pracovať.

►     Zistíte ako si na dennej, týždennej i dlhodobej báze určiť tie najdôležitejšie úlohy a aktivity.

►     Dozviete sa ako postupovať, keď vám do vašich priorít skočia neočakávané a neodkladné záležitosti.

►     Získate námety ako sa naučiť hovoriť „nie“ novým záväzkom.

►     Objavíte ako zrýchliť prácu na veciach, ktoré môžete automatizovať.

Lektori

Daniel G. je lektorom osobnej produktivity a konzultant ohľadom využívania moderných digitálnych nástrojov vo firmách. Ako šéfredaktor pripravuje obsah portálu na tému osobného rastu. Počas svojho pôsobenia pripravil už množstvo tréningových programov, projektov a školení, dokopy s viac ako niekoľkými tisícmi účastníkmi z firiem s najrôznejším zameraním – od technologických start-upov, cez mobilných operátorov, až po významné strojárenské spoločnosti.

Dĺžka trvania

1 deň: 9.00 -15.00 hod. 

Aktuálne termíny

16. 02. 2023 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00 - 15.00 hod cez MS Teams

Cena

265 € bez DPH
318 € s DPH

Variabilný symbol

2484

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.