Ako sa zbaviť zlých návykov a byť produktívnejší

Ako sa zbaviť zlých návykov a byť produktívnejší

Ciele

Cieľom podujatia je naučiť účastníkov pracovať s návykmi, tak aby ich život riadili dobré  zvyky.  Identifikovali  a eliminovali nefunkčné, toxické  a deštruktívne  návyky a rutiny. Účastníci odhalia ako môžu prekročiť svoje  tiene  a prekonať slabosti,  a tým byť produktívnejší. Na  zrieknutie sa  všetkých  zlých zvykov je  potrebná  práca s mentálnou silou, motiváciou, odhodlaním, húževnatosťou,  vytrvalosťou a vierou, že to je možné. Účastníci si odnesú techniky, ktorých prednosťou je jednoduchosť a takmer okamžitá účinnosť.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

Návyky hrajú v našom živote významnú úlohu. Už od čias Aristotela platí:

 „Sme to, čo opakovane robíme.“ 

Dokonalosť teda nie je čin, ale zvyk. Ak dovolíme, aby náš život ovládali zlé návyky, nikdy sa nedostaneme zo začarovaného kruhu nespokojnosti. V netrénovanej hlave preberajú kontrolu negatívne, obmedzujúce a sebazraňujúce zvyky, ktoré sa tvária, že sú užitočné. Zrieknuť sa všetkých nefunkčných a neproduktívnych návykov nie je iba otázkou pevnej vôle, je potrebná mentálna sila, motivácia, odhodlanie, húževnatosť, vytrvalosť a viera v to, že je to možné.

Lektorka prináša praktické odporúčania a návody zo svojej praxe s odpoveďami na otázky:
  • Ako sa postarať o to, aby Váš život riadili dobré zvyky?
  • Ako eliminovať nefunkčné, toxické a deštruktívne návyky a rutiny?
  • Ako prekonávať svoje slabosti a prekračovať tiene?

Lektori

Dlhoročná lektorka, ktorá Vás prevedie školením nielen teoreticky, ale obohatí ho o svoje skúsenosti a konkrétne príklady priamo z jej vlastnej praxe skúsenej koučky.

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751