Ako sa zbaviť zlých návykov a byť produktívnejší

 • Cena kurzu
  234€
 • Najbližší termín
  17. 02. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Ako sa zbaviť zlých návykov a byť produktívnejší

Ciele

Cieľom podujatia je naučiť účastníkov pracovať s návykmi, tak aby ich život riadili dobré  zvyky.  Identifikovali  a eliminovali nefunkčné, toxické  a deštruktívne  návyky a rutiny. Účastníci odhalia ako môžu prekročiť svoje  tiene  a prekonať slabosti,  a tým byť produktívnejší. Na  zrieknutie sa  všetkých  zlých zvykov je  potrebná  práca s mentálnou silou, motiváciou, odhodlaním, húževnatosťou,  vytrvalosťou a vierou, že to je možné. Účastníci si odnesú techniky, ktorých prednosťou je jednoduchosť a takmer okamžitá účinnosť.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

Návyky hrajú v našom živote významnú úlohu. Už od čias Aristotela platí:

 „Sme to, čo opakovane robíme.“ 

Dokonalosť teda nie je čin, ale zvyk. Ak dovolíme, aby náš život ovládali zlé návyky, nikdy sa nedostaneme zo začarovaného kruhu nespokojnosti. V netrénovanej hlave preberajú kontrolu negatívne, obmedzujúce a sebazraňujúce zvyky, ktoré sa tvária, že sú užitočné. Zrieknuť sa všetkých nefunkčných a neproduktívnych návykov nie je iba otázkou pevnej vôle, je potrebná mentálna sila, motivácia, odhodlanie, húževnatosť, vytrvalosť a viera v to, že je to možné.

Lektorka prináša praktické odporúčania a návody zo svojej praxe s odpoveďami na otázky:
 • Ako sa postarať o to, aby Váš život riadili dobré zvyky?
 • Ako eliminovať nefunkčné, toxické a deštruktívne návyky a rutiny?
 • Ako prekonávať svoje slabosti a prekračovať tiene?

Lektori

Dlhoročná lektorka, ktorá Vás webinárom prevedie nie len teoreticky, ale obohatí ho o svoje skúsenosti a konkrétne príklady priamo z jej vlastnej praxe skúsenej koučky.

Dĺžka trvania

Online interaktívny webinár v rozsahu 5 hodín je sprostredkovaním teoretických východísk spolu s praktickým nácvikom, modelovaním a simulovaním preberaných tém, sebakoučovaním a riadenou diskusiou. S možnosťou účastníkov smerovať svojimi otázkami priebeh vzdelávania.

Aktuálne termíny

17. 02. 2022 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00 – 15.00 hod. 

|Technická realizácia|

Online podujatie bude prebiehať on-line cez Microsoft Teams alebo Zoom, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky.

Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams alebo Zoom, je možné použiť MS Teams alebo Zoom cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.
Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu workshopu poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním podujatia.

Cena

195 € bez DPH
234 € s DPH

Variabilný symbol

2294

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.