Ako zvládnuť emócie v práci

Ako zvládnuť emócie v práci

Ciele

Cieľom tréningu je vysvetliť proces využívania tela a mysle pri práci s emóciami v pracovnom prostredí. Spoznáme základné možnosti práce s telom a iracionálnymi presvedčeniami, stratégie zvládania konfliktných situácií a teórie pomáhajúce nám rozvíjať vnímanie seba v kontexte trhu práce. Vďaka pohybu a práce s mentálnymi procesmi objavíte vlastné hranice a možnosti ich prekonania. 

Účastníci

Webinár je určený všetkým zamestnancom Národnej banky Slovenska, komerčných bánk ako aj ostatných finančných a nefinančných inštitúcií, a pre každého, koho téma  webinára zaujíma.  Maximálny počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

►     Emócie v živote človeka.

►     Telo a myseľ = jeden celok.

►     Pohyb ako indikátor emócií a potrieb človeka.

►     Iracionálne presvedčenia a stratégie zvládania konfliktných situácií.

►     Hodnotenie a rozvoj zvládania emócií pomocou vnímania signálov tela.

►     Telo ako spôsob prejavu človeka v emočne náročnej situácii.

Lektori

Ivana T. Č. 

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751