Ako zvládnuť virtuálne porady a stretnutia

 • Cena kurzu
  318€
 • Najbližší termín
  14. 03. 2023
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Ako zvládnuť virtuálne porady a stretnutia

Ciele

1-dňový online workshop s cieľom naučiť účastníkov zvládať virtuálne akcie ako                         po technickej stránke (MS Teams), tak aj po stránke interakcie a zapojenia poslucháčov, a dosiahnutia požadovaného výsledku. Dozviete sa základné triky a postupy, a získate priestor nato vyskúšať si ich. 

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Max. počet účastníkov je 10. 

Obsah seminára

Virtuálna akcia, či už ide o schôdzku, prezentáciu, účasť alebo vedenie meetingu, nie je len o preklopení živého obsahu do online podoby. Vyžaduje zvládnutie viacerých disciplín, ako je práca s technikou alebo umenie napojiť sa na účastníkov, aj keď sedia za obrazovkou počítača. Dôležité je vedieť zaujať publikum a pripraviť celý program tak, nech sa ako prezentujúci cítite dobre a zároveň dokážete zaujať ľudí na obrazovke. Dnes sa mnoho manažérov, prezentujúcich a facilitátorov stretáva práve s problémami s pozornosťou ľudí na druhej strane. 

Na interaktívnom workshope sa naučíte: 

 • Ako zvládnuť celú virtuálnu akciu nielen technicky, ale aj po stránke interakcie, zapojenia a dosiahnutia čakávaného výsledku.
 • Ako pôsobiť na virtuálnej akcii prirodzenejšie.
 • Ako upútať a udržať pozornosť účastníkov za obrazovkou počítača.
 • Ako pracovať s technikou ako je kamera, mikrofón alebo svetlá.
 • Ako ovládať nástroje pre online prezentácie.
 • Ako si pripraviť celú akciu, či už ide o schôdzku, poradu alebo prezentáciu.
 • Ako pracovať v hybridnom prostredí, kde sú účastníci prítomní ako fyzicky, tak aj online. Ako to všetko zakomponovať do každodennej praxe.

Lektori

Daniel Gamrot

Dĺžka trvania

1 deň 

Aktuálne termíny

14. 03. 2023 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00 - 15.00 hod. cez MS Teams. 

Cena

265 € bez DPH
318 € s DPH

Variabilný symbol

2488

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.