Brain Leaders I, II

Brain Leaders I, II

Ciele

Cieľom seminára je okrem definície pojmov naučiť účastníkov, čo je to pozornosť , ako si ju efektívne navodiť a udržať, ako využívať prestávky v práci, ako správne relaxovať a udržať si výkonnú pamäť. Účastníkom ukážeme možnosti, ako čo najefektívnejšie využívať svoj mozog pri práci. Vďaka praktickým ukážkam si identifikujú svoje nesprávne stereotypy  a nahradia ich efektívnymi spôsobmi práce s pozornosťou a pamäťou.

Účastníci

Zamestnankyne a zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií a zamestnanci firiem, ktorí sú denne postavení pred úlohy náročné na pozornosť a pamäť a chcú sa naučiť efektívne využívať svoj mozog pri práci. Program pomáhazvýšiť kvalitukognitívnych schopností: pozornosti,pamäte,rozhodovaniaa ďalších.

Obsah seminára

Teória pozornosti a pamäte

Čo to je, aké sú jej vlastnosti, koncentrácia pozornosti vs. pamäť, vplyv na pracovnú oblasť a kvalitu života, schopnosť využitia v praxi, tréning koncentrácie pozornosti a pamäte.

Výstup: odporúčania pre klienta.

Praktická časť

Súbor testov, cvičení a neurotechnológií zameraných na rozvoj koncentrácie pozornosti, schopnosti prepínania pozornosti, rôznych druhov pamäti, zníženie chybovosti, a pod.

Samotná práca prebieha v menších skupinkách (max. 5 ľudí).

Výstup: výsledky z testov, cvičení a neurotechnológií - záznamový hárok.

Vyhodnotenie a záver -  zhrnutie programu a odovzdanie certifikátov          

Po absolvovaní oboch modulov seminára získajú účastníci osvedčenie.

Lektori

odborníci z najväčšieho centra pre prácu s mozgom na Slovensku

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751