Efektívna e-mailová komunikácia vo finančnom sektore

Efektívna e-mailová komunikácia vo finančnom sektore

Ciele

Naučiť účastníkov prispôsobiť správu klientovi po formálnej stránke, používať odborné výrazy, jednoduchú a logickú stavbu viet, reagovať na požiadavky klienta na produkt alebo službu, ukázať postup pri odpovedi na náročné e-maily (reklamácie a sťažnosti). 

Účastníci

Všetci, ktorí chcú efektívne komunikovať v elektronickej podobe a zvládnuť e-maily po obsahovej aj formálnej stránke. 

Obsah seminára

 • Písomná komunikácia
  • verbálna a e-mailová komunikácia
  • čo patrí a čo nepatrí do e-mailu
 • Firemná etiketa v písomnej komunikácii
  • firemná kultúra
  • podpisy v e-mailovej komunikácii
 • Obsah správy
  • štruktúra
  • vyjadrovacie prostriedky
 • Obsah mailu, ktorý zaujme
  • psychológia e-mailovej komunikácie
  • čítanie medzi riadkami
  • porozumenie vysielanej správy
 • Náročné e-maily
  • sťažnosti
  • reklamácie
 • Time manažment pri e-mailovej komunikácii
  • čas potrebný na efektívnu e-mailovú prácu
  • časový rozvrh pracovného dňa
  • správa a uchovávanie e-mailových správ

Výklad lektora a inštruktáž sa strieda s cvičeniami a samostatnou prácou - riešením problémových úloh, krátkymi kontrolnými testami. 

Lektori

certifikovaný lektor a tréner, s bohatými skúsenosťami

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751