Efektívna práca s emailmi

  • Cena kurzu
    273.6€
  • Najbližší termín
    20. 06. 2022
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Efektívna práca s emailmi

Ciele

Cieľom 1-dňového školenie  je  naučiť  účastníkov  ušetriť  čas a energiu pri  práci s emailmi, čím si zvýšia osobnú produktivitu. Účastníci sa oboznámia so stratégiou emailovej  komunikácie, dozvedia sa ako na efektívne písanie a spracovanie emailov v MS Outlook alebo Google Gmail.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Webinár je určený všetkým, ktorí sa cítia byť zahltení emailmi, nestíhajú kvôli tomu inú prácu, chcú si zrýchliť písanie emailov, naučiť sa využívať šablóny a oboznámiť sa so super vychytávkami. Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

E-mailová komunikácia je v dnešnej dobe jedným z najväčších požieračov času. Neustále riešenie emailov nás pripravuje o čas a energiu, ktorú by sme vedeli venovať skutočnej práci, ktorá súvisí s našimi prioritami a zámermi.

 

Kľúčové okruhy webinára:

►     Stratégie emailovej komunikácie.

►     Efektívne písanie emailov v MS Outlook alebo Google Gmail.

►     Bleskové emailov v MS Outlook nebo Google Gmail.

 

Získate odpovede na otázky:

Čo robiť, keď mi denne príde 200 emailov?

Musím naozaj pridávať do kópie aj kolegov?

Mám na ten email odpovedať hneď, či to počká?

Ako nemať stále plnú schránku a s tým spojený nedostatok času?

 

Naučte sa pracovať s emailmi efektívne a nedovoľte, aby Vás okrádali o čas a energiu.

►     Upravte nastavenie e-mail klienta tak, aby Vás nerušil pri práci.

►     Implementujte pravidlo 4D pri spracovaní pošty.

►     Osvojte si klávesové skratky a zrýchlite tak svoje prácu.

►     Využívajte šablóny.

►     Pripravte si efektívnu stratégiu písania emailov (kedy email, kedy telefonát....).

 

Pre každú pracovnú pozíciu sú tieto špecifiká iné, preto nezabudnite uviesť v prihláške tú Vašu, aby sme vedeli splniť Vaše očakávania z kurzu.

Lektori

Lektor osobnej produktivity a konzultant ohľadom využívania moderných digitálnych nástrojov vo firmách. Pôsobiaci ako šéfredaktor portálu na tému osobného rastu. Počas svojho pôsobenia pripravil už množstvo tréningových a programov, projektov a školení, dokopy s viac ako niekoľkými tisícmi účastníkov z firiem s najrôznejším zameraním – od technologických start-upov, cez mobilných operátorov, až po významné strojárenské spoločnosti.

Dĺžka trvania

On-line interaktívny webinár v rozsahu 6 hodín.

Aktuálne termíny

20. 06. 2022 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00 – 16.00 hod.

|Technická realizácia|

Online podujatie bude prebiehať on-line cez Microsoft Teams alebo Zoom, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky.

Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams alebo Zoom, je možné použiť MS Teams alebo Zoom cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.
Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu workshopu poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním podujatia.

Cena

228 € bez DPH
273.6 € s DPH

Variabilný symbol

2377

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.