Emocionálna inteligencia v práci

  • Cena kurzu
    360€
  • Najbližší termín
    27. 04. 2023
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Emocionálna inteligencia v práci

Ciele

1-dňové školenie, na ktorom spoznajú účastníci svoje silné stránky a osvoja si nové návyky s cieľom zvyšovania svojej emocionálnej inteligencie; podporia vlastnú kreativitu, sebadôveru a spoločenské kompetencie a budú lepšie rozumieť svojmu sociálnemu okoliu a kolegom.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

►     Prečo je EQ > IQ a aký je medzi nimi rozdiel.

►     EQ TEST -Testovanie úrovne EQ.

►     Základné piliere emocionálnej inteligencie.

►     Ako ovládať svoje emócie.

►     Ako zvládať negatívne emócie iných.

►     12 návykov emočne inteligentných ľudí.

►     Techniky a mikrotechniky na zvládanie emócií.

►     Najčastejšie chyby pri konfliktoch.

►     Zlaté pravidlá zvládania konfliktov.

►     Komunikačné techniky na zvládanie konfliktu.

Praktické cvičenia a modelové rozhovory.

Lektori

Jaroslava Vaculčiaková  je skúsenou trénerkou a koučkou v oblasti komunikácie, soft skills, leadershipu a zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Pracuje s metodológiou DiSC, NLP technikami a zahraničným know-how z oblasti efektívnej komunikácie, emočnej inteligencie, reziliencie, zvyšovania ľudského potenciálu a dosahovania cieľov. Je medzinárodne certifikovanou trénerkou osobnostnej typológie DiSC.a absolventkou certifikovaného tréningu the American Board of NLP v Londýne a the American University of NLP v Prahe.

Počas svojej 20-ročnej kariéry v spoločnosti Antea, a predtým v PR agentúre Seesame, poskytuje tréningy, koučing a komunikačné poradenstvo významným firmám, manažérom a inštitúciám, ako napr. Slovenské elektrárne, Gefco, Metlife, Samsung, Coop Jednota, Bel, NBS, Eurovia, DHL, Terno, Softec, Estamp, Technia, Vissim, Kancelária NR SR, Ministerstvo obrany, Procare a iné. Realizovala množstvo projektov z oblasti krízovej komunikácie a change manažmentu pre spoločnosti z rôznych oblastí podnikania.

Prednáša na odborných konferenciách a univerzitách, bola odborným garantom úspešnej Trend Leadership konferencie od Manažéra k lídrovi, SME Leadership Summitu, trénovala v rámci Trend Academy. Pravidelne publikuje a vystupuje v médiách ako napr. TA3, TV Markíza, Trend, Forbes, Emma atď. V rámci otvorených a firemných školení vytrénovala už stovky účastníkov.

Dĺžka trvania

1 deň v čase od 9.00 -15.00hod. online cez MS Teams 

Aktuálne termíny

27. 04. 2023 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00 - 15.00 hod. online cez MS Teams 

Cena

300 € bez DPH
360 € s DPH

Variabilný symbol

2511

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.