Emočné poROZUMenie: Umenie jasnej komunikácie

 • Cena kurzu
  240€
 • Najbližší termín
  24. 04. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Emočné poROZUMenie: Umenie jasnej komunikácie

Dnešná doba rýchleho uvažovania si vyžaduje jasnú,

efektívnu prezentáciu seba samého a ucelených myšlienok v krátkom čase. 

Ciele

1-dňový workshop je určený všetkým, ktorí sa chcú zlepšiť v komunikácii.Cieľom workshopu je reflexia spojená s prezentáciou seba samého, ktorá naučí účastníkov odhaliť v čom je potrebné sa zlepšovať v komunikácii, ďalej sa dozvedia viac o procesoch, ktoré prebiehajú v našich mozgoch pri rozhodovaní, strese, rozrušení. Získajú rady ako odovzdať, vyjadriť a správne sformulovať svoje myšlienky a nápady s využitím praktických nástrojov a otestovaných taktík.

Účastníci

Workshop je určený všetkým, ktorí majú záujem na sebe pracovať v oblasti komunikačných zručností. A získať tak schopnosti obstáť v stále meniacom sa svete. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

Úvod: Čo je pre nás podstatné zlepšiť? Čo sa nám naozaj zíde?

 •       Základné procesy našich mozgov: Rozhodovanie/stres/city/logika.
 •       Seba-reflexia: Čo o sebe (ne)vieme.
 •       Mýty v prezentovaní.
 •       FLOW pri prednášaní/porade.
 •       Čo sa všímať PRED – PRI – PO prezentovaní.
 •       Princípy Efektívnej Komunikácie.
 •       Komunikačné bariéry a kanály.
 •       Domnienky – myšlienkové konštrukty a Dunning-Kruger.
 •       Typy spätnej väzby.

Lektori

Juraj Vozár, sa v rámci vzdelávacieho inštitútu GrowJOB zaoberá prevodom vedeckých poznatkov do fungovania inštitúcií a života ľudí. Hlavný zmysel svojej práce vidí práve v zjednodušovaní komplexných výstupov a ich pretvorení do jednoduchých nástrojov. Od roku 2009, kedy absolvoval prvú odbornú stáž zameranú na leadership v USA, pracuje v oblasti vzdelávania a facilitácie tréningov. Vedomosti z oblasti medzinárodných vzťahov na Anglo-American Unviersity spolu s štúdiom kognitívnych vied a metodológie vzdelávania mu pomáhajú pri práci s rôznymi cieľovými skupinami.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

24. 04. 2020 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

workshop: 9.00 -15.00 hod.

Cena

200 € bez DPH
240 € s DPH

Variabilný symbol

1984

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.