HRDINSKÝ TIMEMANAGEMENT

HRDINSKÝ TIMEMANAGEMENT

Ciele

Workshop má za cieľ pomôcť účastníkom zlepšiť ich organizáciu času a zvýšiť efektivitu práce, štúdia alebo inej zmysluplnej činnosti. Prezentuje teoretické základy, ktoré sú postavené na aktuálnych vedeckých výskumoch najlepšie hodnotených svetových univerzít a výskumných centier (Stanford, MIT, Harvard,…). Workshop Vás naučí používať jednoducho aplikovateľné a praktické nástroje. Výsledkom sú konkrétne návyky, ktoré účastníkom pomôžu dlhodobo zvýšiť efektivitu a kvalitu práce a zároveň znížiť stres.

Účastníci

Workshop je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť využívať svoj čas efektívne: manažéri na všetkých úrovniach riadenia, vedúci pracovníci, riaditelia odborov, projektoví manažéri, lídri  a tiež všetci ostatní zamestnanci na rôznych pozáciách, pre ktorých môže byť workshop zaujímavý, lebo pracujú s termínovanými úlohami a chcú sa vyhnúť časovému stresu.  Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

  • Ako vnímame čas a prečo je to dôležité?
  • Ako sa dlhodobo naučiť uplatňovať pozitívne návyky a odnaučiť sa tie negatívne.
  • Ako zvýšiť svoju silu vôle.
  • Ako najefektívnejšie plánovať jednotlivé aktivity a priorizovať.
  • Ako v priebehu dňa efektívnejšie regenerovať energiu tak, aby človek nestrácal kreativitu a vôľu do ďalších úloh.
  • Ako sa naučiť metódu kaizen – po malých krokoch, k zásadným zmenám?
  • Ako sa naučiť vedome opúšťať komfortnú zónu a prekonávať sám seba?

Lektori

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751