Kognitívna flexibilita

 • Cena kurzu
  480€
 • Najbližší termín
  27. - 28. 02. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Kognitívna flexibilita

Workshop „Kognitívna flexibilita“ Vám pomôže zlepšiť schopnosť prepínať a využívať rôzne formy myslenia. Čo sa môže pozitívne odzrkadliť pri výkone Vašej práce ako aj v osobnom živote. Tiež získate skvelú „Cvičebnica mozgu“ v cene kurzu.

Ciele

Cieľom tréningu mozgu a pamäte je predstaviť, ktoré schopnosti mozgu ovplyvňujú kognitívnu flexibilitu a ako ich zlepšiť.

Účastníci

Pracovníci, u ktorých je požadovaná vysoká mentálna výkonnosť a všetci, ktorí chcú zlepšiť pružnosť mozgu. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

 • Dôležité schopnosti mozgu, ovplyvňujúce kognitívnu flexibilitu.
 • Ako zistiť oslabené schopnosti a ako ich posilniť.
 • Staroveké alebo moderné tréningové techniky.
 • Ako využiť schopnosti mozgu a udržiavať mozog v dobrej kondícii.
 • Príklady z praxe. Kto trénuje, má výsledky.

 

Absolventi získajú . . .

Výsledky hodnotenia vlastnej mentálnej kondície s komentárom trénera (výstupy sú dôverné).

Individuálne odporúčania trénera na zlepšenie kognitívnej flexibility (dôverné)

Naučia sa techniky, na trénovanie koncentrácie, flexibility a pamäte pre pracovný aj osobný život

Knihu „Cvičebnica mozgu“ na 30 dňový tréning.

Lektori

Ing. Juraj MOKOŠ, tréner znalostných pracovníkov a firiem, s 10 ročnou praxou v odbore. Zameriava sa na zvyšovanie alebo udržanie mentálnej kondície jednotlivcov a tímov.

Ing. Mária MOKOŠOVÁ, certifikovaná trénerka pamäti v Českej spoločnosti pre tréning pamäti a mozgový jogging, špecializuje sa na pamäť a ostatné kognitívne funkcie.

Dĺžka trvania

2 dni

Aktuálne termíny

27. - 28. 02. 2020 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

tréning: 9.00 -16.00 hod.

(Platí pre oba dni.)

Cena

400 € bez DPH
480 € s DPH

Variabilný symbol

1976

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.