Komunikuj s úspechom a presvedčivo prezentuj príbehom

 • Cena kurzu
  280.8€
 • Najbližší termín
  14. 12. 2021
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Komunikuj s úspechom a presvedčivo prezentuj príbehom

Ciele

Cieľom zážitkového on-line kurzu je zdokonaliť účastníkov vo vybraných oblastiach procesu komunikácie. Po absolvovaní si odnesú vedomosti a prehľad o nástrojoch využiteľných v komunikácii s rôznymi typmi ľudí a v najrozmanitejších situáciách.
Komunikácia je súčasťou každodenného života. Úspešne komunikovať a porozumieť si navzájom v osobnom aj profesionálnom živote sa dá naučiť. Príbeh je súčasťou presvedčivej komunikácie a má aj v biznise svoju špecifickú rolu, ktorú dobre poznajú tak úspešné firmy ako aj inšpiratívne osobnosti.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

► Osobnosť v komunikácii – tipy ako sa úspešne naladiť na druhú stranu.
► Identifikácia vlastného štýlu preferovanej komunikácie a jej silné stránky.
► Ako funguje mozog pri rôznych štýloch komunikácie – kľúčové princípy neurolingvistiky a najnovšie vedecké zistenia.
► Analýza najčastejších situácií z praxe, pri ktorých vzniká nedorozumenie - ako sa na ne pripraviť a ako ich úspešne zvládnuť. ...a to aj v on-line prostredí.
► Budovanie vlastnej komunikačnej stratégie s použitím prvkov storytellingu (z angl. rozprávanie príbehov):

 • V čom, kde a kedy môže byť storytelling prínosným.
 • Ako inšpirovať a presvedčiť ľudí s pomocou príbehu – techniky, nástroje a rôzne prístupy.
 • Ako vybudovať príbeh a ako ho interpretovať spôsobom, ktorý zaujme. Na čom môžem stavať, čo ma podporí.
 • Storytelling v on-line prostredí.

Kurz je intenzívny a plný praktických nácvikov. Ponúka množstvo ľahko uchopiteľných a praktických nástrojov na efektívnu komunikáciu. Získate najnovšie nástroje storytellingu na posilnenie svojho vplyvu a komunikácie. Naučíte sa komunikovať ešte efektívnejšie s rôznym typom ľudí. Je vybudovaný na princípoch neurolingvistiky ako aj nerolingvistického programovania (NLP) s prepojením na reálnu prax.

Lektori

Tatiana Trebatická, MSc, ACC (ICF) a Mgr. Michal Hamar, MBA

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

14. 12. 2021 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00 -16.00

|Technické zabezpečenie|

Ms Teams alebo Zoom 

Cena

234 € bez DPH
280.8 € s DPH

Variabilný symbol

2240

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.