Myšlienkový wellness: Mentálne techniky zamerané na zvládanie stresu

 • Cena kurzu
  222€
 • Najbližší termín
  29. 10. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Myšlienkový wellness: Mentálne techniky zamerané na zvládanie stresu

Všimli ste si, že Vaše myšlienky ovplyvňujú aj Vaše prežívanie? Viete správne reagovať na myšlienky, ktoré sa Vám víria v hlave? Vedieť uvoľniť myšlienky a zbavovať sa obmedzujúcich a limitujúcich presvedčení prináša plné využitie potenciálu. To má za následok väčšiu ľahkosť, nadhľad a kvalitu, ktoré vkladáme do toho, čo robíme. Vyskúšajte náš „myšlienkový wellness“ a osvojte si  techniky  na zvládanie stresu.

Ciele

Denne naše myšlienky ovplyvňujú naše prežívanie. Správne reagovať a interpretovať myšlienky nám umožňuje plne využiť náš skrytý potenciál. Zvyšuje sa tak kvalita odvedenej práce. Zámerom 1-dňového zážitkového workshopu je sprostredkovať účastníkom jednoduché a účinné mentálne techniky, ako si aj v záťaži udržať chuť proaktívne konať a nepodliehať stresu. Účastníci si urobia energetický audit na zistenie únikov energie, ktorú potrebujú na udržiavanie rovnováhy. Vypracujú si stratégiu na to, aby sa pravidelne starali o svoju pohodu a vďaka tomu lepšie zvládali povinnosti.

Účastníci

Workshop je určený všetkým , ktorí chcú na sebe pracovať. Naučiť sa ovládať svoje myšlienky,               a zvýšiť svoju osobnú produktivitu. Pristupovať k riešeniu vecí s nadhľadom  a osvojiť si techniky na zvládania stresu. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

 • Ako nestratiť pod vplyvom stresu a tlaku iskru.
 • Budovanie emočnej aj mentálnej odolnosti, flexibility a stability.
 • Praktické nástroje na vysporiadanie sa s krízovými situáciami.
 • Metódy psychohygieny na udržiavanie sa v optimálnej výkonnosti.

Lektori

Janette Šimková

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

29. 10. 2020 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 - 9.00 hod.

workshop: 9.00 -16.00 hod.

Cena

185 € bez DPH
222 € s DPH

Variabilný symbol

2087

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.