Osobná produktivita a zlepšenie pracovných návykov

Osobná produktivita a zlepšenie pracovných návykov

Máte pocit nedostatku času? Nič nestíhate doma ani v práci? Stačilo už klasických školení timemanagementu! Skúste naše školenie osobnej produktivity vychádzajúce z moderných a populárnych prístupov ku organizácií práce a času.

Ciele

Absolvujte praktický nácvik konkrétnych princípov, postupov a návykov. Naučíte sa šetriť čas na skutočne prioritné záležitosti.  Budete si vedieť organizovať vlastnú prácu a mať ju pod kontrolou, efektívne si plánovať a úspešne plniť úlohy včas, efektívne budovať návyky umožňujúce osvojiť si postupne jednotlivé princípy osobnej produktivity. Správny prístup k osobnej produktivite sa prejaví na osobných aj firemných výsledkoch.

Účastníci

Na workshope sú vítaní všetci, ktorí chcú na sebe pracovať, majú pocit, žeby vedeli stihnúť oveľa viac, ale nevedia naštartovať svoju osobnú produktivitu a správne si organizovať čas.

Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

Zoznámenie s princípmi osobnej produktivity a spôsoby ich zavedenia do života jednotlivca.

Ako pracovať s osobnou produktivitou vo tíme.

Ako sa vysporiadať s každodenným návalom úloh a povinností.

Ako plánovať projekty a efektívne riadiť ich priebeh.

Ako prioritizovať úlohy, projekty a ciele.

Aký zvoliť nástroj osobnej produktivity (rôzne ukážky nástrojov...).

Ako efektívne budovať jednotlivé návyky.

Identifikovať „zlodejov času“ a nedať im už viac priestor.

Ako podporiť koncentráciu na konkrétnu úlohu.

Ako zvýšiť produktivitu jednotlivcov tímu pomocou rôznych techník a postupov.

Lektori

Daniel Gamrot

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751