Precvič si pamäť

  • Cena kurzu
    168€
  • Najbližší termín
    09. 06. 2022
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Precvič si pamäť

Ciele

Cieľom  je precvičiť a posilniť pamäť  a naučiť sa, ako pracovať s pamäťou tak, aby sa zlepšila schopnosť  prijímania a zapamätávania  informácií, ako zlepšovať koncentráciu  a rozvíjať kreativitu.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 12.

Obsah seminára

► Predstavenie a praktické precvičenie základných pamäťových techník.
► Ukážka použitia pamäťových praktík v reálnom živote.
► Ako prijímame informácie, a čo nám pomáha pri ich zapamätávaní.
► Ďalšie tipy ako pracovať s pamäťovými technikami, ako precvičovať pamäť a mozog, zlepšovať koncentráciu a kreativitu.

Lektori

Ing. Zuzana Hanzelová vedie workshopy vo viacerých spoločnostiach a organizáciách. Ako lektorka kurzov na rozvoj pamäte pôsobí už niekoľko rokov. Medzi témy jej seminárov patria: Pamäťové techniky, Myšlienkové techniky a Hry na rozvoj pamäte.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

09. 06. 2022 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

Registrácia: 8.50-9.00 hod. 

Kurz:  9.00-16.00 hod.

Obed: 12.00-13.00 hod. 

Cena

140 € bez DPH
168 € s DPH

Variabilný symbol

2388

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.