Psychosociálne riziká a stres pri práci

Psychosociálne riziká a stres pri práci

Ciele

Cieľom kurzu je zoznámiť sa s teóriou stresu, rizikami a s nástrojmi, pomocou ktorých dokáže človek sám pracovať s vlastnými strachom a stresom. Spoznáme spôsoby zvládania stresu a pomenujeme si vlastné silné a rozvojové stránky súvisiace s pracovným prostredím. Upriamime sa na prekonávanie stresu za účelom zvýšenia výkonnosti a so zameraním na telesné a psychické symptómy. Využijeme rôznorodé relaxačné metódy a metódy orientované na prácu s telom a pohybom.

Účastníci

Webinár je určený všetkým zamestnancom Národnej banky Slovenska, komerčných bánk ako aj ostatných finančných a nefinančných inštitúcií, a pre každého koho téma webinára zaujíma.  Maximálny počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

► Stres v práci a jeho riziká spojené so psychikou človeka.
► Strach ako vrodená vlastnosť.
► Spôsoby zvládania stresu a typy osobností.
► Psychické prekážky zvládania stresu v pracovnom prostredí.
► Konštruktívne využívanie stresu so zameraním na zvýšenie pracovnej výkonnosti.
► Budovanie sebadôvery na pozadí strachov.

Lektori

Ivana Tomanová Čergeťová 

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751