Rýchle čítanie s porozumením

Rýchle čítanie s porozumením

Ciele

Cieľom podujatia je naučiť účastníkov novým návykom pri čítaní a odhaliť ich možné zlozvyky. 

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

  • Rýchlosť čítanie verzus porozumenie textu.
  • Prirodzená práca oka.
  • Vonkajšie faktory ovplyvňujúce čítanie.
  • Zlozvyky pri čítaní.
  • Test rýchlosti čítania.
  • Fixácia, periférne videnie a rozširovanie zorného poľa.
  • Zapamätávanie.
  • Nové návyky pri čítaní.
  • Starostlivosť o zrak.
  • Tréning čítania.

Lektori

Mgr. Veronika Kačmárová 

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751