Tajomstvo reči tela v business komunikácii

Tajomstvo reči tela v business komunikácii

Ciele

Cieľom seminára je priblížiť účastníkom tajomstvo reči tela v business komunikácií prostredníctvom vybraných tém.

Účastníci

Seminár je určený všetkým, ktorí majú záujem dozvedieť sa niečo nové z oblasti medziľudskej komunikácie. Max. počet účastníkov 12.

Obsah seminára

Vybrané témy:

- dokonalý prvý dojem rečou tela,

- reč tela a ako ju čítať a využívať,

- mimika a ako ju ovládať vo vlastný prospech,

- moc úsmevu alebo “úsmev láme ľady a otvára dvere”,

- vhodná a nevhodná gestikulácia,

- osobné priestory a ich význam alebo proxemika v praxi,

- teritorialita alebo “kam si posadiť klienta”,

- asertivita versus reč tela,

- podanie ruky ako strategický nástroj v reči tela

- dress code ako súčasť reči tela,

- ako sledovať koncentráciu a zaujatosť cez signály tela,

- čo je v reči tela zakázané a čo povolené,

- reč tela a jej história, tradície a vzťah ku firemnej kultúre,

- “Moje komunikačné rezervy v reči tela” alebo čo mám ako zlepšovať,

- nácvik konštruktívnej reči tela,

- ako “manipulovať” telom pri dôležitých rozhovoroch,

- sebarozvojový plán,

- a ďalšie . . .

Lektori

Špecialistka na komunikáciu.

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751