Vedenie porád a rozhovorov

Vedenie porád a rozhovorov

Ciele

Účastníci získajú zručnosti, praktické rady a tipy ako efektívne viesť pracovné porady a pracovné pohovory. 

Účastníci

Stredný a vyšší management bánk a finančných inštitúcií. Zamestnanci bánk, finančných inštitúcií, resp. komerčného sektora, ktorí vedú pracovné rokovania a potrebujú získať a rozvinúť zručnosti, pre efektívnu prípravu porady alebo pracovného pohovoru. 

Obsah seminára

 • Ako vytvárať pozitívny vzťah s podriadeným
 • Autorita vedúceho zamestnanca
 • Štruktúra pracovného pohovoru
 • Príprava na pracovný pohovor
 • Ako primäť ľudí k rozhovoru
 • Počúvanie alebo načúvanie
 • Kontrolný pohovor
 • Rozvojový pohovor
 • Kritický pohovor
 • Typy porád a ako ich uplatňovať
 • Aby porady neboli mrhaním času
 • Príprava a štruktúra vedenia porady

Seminár má charakter praktického výcviku - aktívne zapája účastníkov do interaktívneho dialógu, modelových situácií, rozhovorov a ich analýzy formou skupinovej diskusie. 

Lektori

skúsený lektor, špecialista v danej problematike 

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751