Zvládaj prekážky s eleganciou

  • Cena kurzu
    200.4€
  • Najbližší termín
    20. 10. 2021
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Zvládaj prekážky s eleganciou

Ciele

Cieľom podujatia je pochopiť, že v živote sa nič sa nedeje bezdôvodne. S proaktívnym postojom sa vieme smelšie a odhodlanejšie púšťať do zmien, otvárať sa novým veciam, experimentovať, nevyčítať si chyby a udržiavať si pozitívny prístup. Vďaka tomu sa postupné kroky činorodosti premieňajú na radosť z rozvíjania sa a rastu.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska doplnení o pracovníkov z komerčných a iných finančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

Kurz prinesie pragmatické odpovede na otázky,

AKO:
► účinne recyklovať negatívne emócie, posilňovať frustračnú toleranciu a odolnosť voči stresu a záťaži;
► konštruktívne reagovať na prekážky, úskalia a bariéry vďaka rozvíjaniu proaktivity;
► „zmäkčovať“ tvrdé okamihy a zachovať si vnímavosť voči možnostiam, ktoré nevidno;
► robiť vedomé voľby pri rozhodovaní od čoho odchádzať, čo akceptovať a čo meniť, doťahovať rozrobené veci do úspešného konca;
► zbavovať sa deštruktívnych výziev;
► pestovať odolnosť, húževnatosť a vytrvalosť.

Pracovné listy dostanú účastníci vopred, na ktoré lektorka počas interaktívnej prednášky nadviaže, aby mali aplikačný presah a zodpovie všetky otázky.

Lektori

skúsená lektorka s dlhoročnou praxou v koučingu 

Dĺžka trvania

6 hodín

Aktuálne termíny

20. 10. 2021 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00 - 15.00 hod.

Cena

167 € bez DPH
200.4 € s DPH

Variabilný symbol

2225

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.