Školstvo

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. dňa 14. 7. 2010 získal akreditáciu Ministerstva školstva SR na tieto vzdelávacie programy:

  • Národný štandard finančnej gramotnosti pre učiteľov prvého stupňa základných škôl
  • Národný štandard finančnej gramotnosti pre učiteľov druhého stupňa základných škôl
  • Národný štandard finančnej gramotnosti pre učiteľov stredných škôl

Realizáciu uvedených projektov intenzívne pripravujeme.