IBV / O nás / Referencie  

Povedali o IBV NBS, n.o.

„Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu. “ 

Ing. Martin Halada
Manažér strategických projektov, Union poisťovňa, a.s.


Vymáhanie pohľadávok podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (14.4.2016-15.4.2016)

"Výklad bol na veľmi kvalitnej úrovni so širokým záberom k preberanej problematike s použitím príkladov z praxe a možnosťou diskusie aj k témam, ktoré neboli naplánované v harmonograme programu školenia, veľmi pekne ďakujem"

Bronislava Boriová
Citibank Europe plc.


„Dňa 17. mája 2011 som sa zúčastnila odborného seminára Právo Európskej únie z pohľadu Lisabonskej zmluvy, ktorý sa konal v priestoroch Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o., na Tomášikovej 28/A v Bratislave.

Vyjadrujem veľkú spokojnosť so seminárom, ktorý bol pripravený na vysokej profesionálnej úrovni. Pridanou hodnotou seminára boli školiace priestory vratane didaktickej techniky a odborných materiálov, ktoré mali účastníci seminára k dispozícií. Realizačný tím seminára dokázal navyše podporiť veľmi príjemnú atmosféru pre všetkých účastníkov. Profesionalita vo vedení seminára je pre mňa zárukou kvality ďalších vzdelávacích podujatí, organizovaných IBV, na ktorých sa plánujem zúčastniť i v budúcnosti.“ 

PhDr. Drahuša Kalmanová
odbor politiky trhu práce
MPSVR SR


„Školenie s tematikou Basel III bolo vedené na vysokej profesionálnej aj organizačnej úrovni. Obsah ako aj rozsah školenia pokryli všetky dôležité oblasti. Získané poznatky mi poskytli možnosť vytvoriť si celkový pohľad na problematiku ohľadom Basel III.“ 

František Zavadil
UniCredit Bank Slovakia a. s.


„Having the pleasure to listen to an excellent expert on this topic, Mr. Peter Hughes from Risk Reward ltd., London, I got a broad inside into the development of the next generation of risk management. I hope, NBS will continue to present „hot topics“ by excellent experts to our banking industry.“

Walter Trpisovsky
Head of Strategic Marketing
Corporate & Investment Banking
UniCredit Bank Slovakia a. s.


„Velmi dobry prehlad o nove pravidlach a poziadavky pre banky spojene s Basel III, prezentovane aj v kontexte dnes uz znamych problemov ktory sposobili financnu krizu. Jasny odkaz na to preco treba tvorit rezervu v dobrych casoch na potencialne opakovanie sa krizovej situacii“. 

Ana Lucas
ING Slovensko


Kurz Odhaľovanie a vyšetrovanie zamestnaneckých podvodov absolvovaný na IBV NBS, n.o. mi poskytol ucelený obraz o znakoch a charakteristikách podvodného správania v rámci podnikateľskej sféry, ako aj užitočné, a najmä v praxi aplikovateľné poznatky a metódy odhaľovania podvodných konaní, ktoré naša spoločnosť plánuje implementovať v rámci systému interného auditu. 

Mgr. Ladislav Gajdoschík
právnik - špecialista
Groupama poisťovňa, a.s.
Groupama životná poisťovňa, a.s.


"Seminář Odhaľovanie a vyšetrovanie zamestnaneckých podvodov, byl pro mne přínosný, zajímavý, s kvalitním okruhem přednášejících. Byl jsem také spokojený s organizací ze strany IBV NBS, n.o." 

Jan Rožumberský
ESSOX s.r.o


V dňoch 12.4.2011 - 13.4.2011 som absolvoval na IBV NBS, n.o. školenie pre vykonanie odbornej skúšky v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a poradenstve pre vyšší stupeň. Môžem povedať, že celková príprava ako aj školenie malo vysokú úroveň. Jednotliví lektori boli odborne na vysokej úrovni a dobre pripravení. Počas dvoch dní školenia sme získali informácie, ktoré obohatili naše vedomosti pre naše ďalšie smerovanie a odbornú prácu. V budúcnosti by sa mohlo pristúpiť pri obdobnom rozsahu školenia na rozšírenie počtu dní na 3 dni. Podľa môjho osobného názoru, by obdobné školenie s následnou skúškou mali absolvovať v rámci stredného a vyššieho stupňa všetci finanční sprostredkovatelia aj tí , ktorých zakrývajú rôzne spoločnosti. 

JUDr.- Jozef Sojka


Školenie z problematiky osobitného finančného vzdelávania bolo užitočné a prospešné. Zopakovali sme si veci, ktoré už vieme, dozvedeli sme sa nové poznatky, hlavne detailnejšie informácie o tvorbe a kalkulácii životného poistenia. Prednášajúci boli odborníci, zrozumiteľne vysvetlili problematiku, oceňujem interaktívnosť školenia..... 

Pavol Kosnáč, 
TETRA inSure

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail