IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive  

BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive

Účastníci

Seminár je určený pre risk manažérov, pracovníkov útvarov riadenia aktív a pasív, interných audítorov, ako aj všetkých zamestnancov, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Cieľ

Seminár má za cieľ poskytnúť prehľadnú informáciu o základných požiadavkách prijatých

 • nariadením EP a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 26.7.2014, ktorými sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností (SRM)
 • smernicou EP a Rady 2014/59/EÚ z 15. 5. 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (BRRD)
 • zákonom  č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu

so zameraním na nástroje ozdravného procesu a krízového riadenia - ozdravné plány, rekapitalizácia z vlastných zdrojov (bail-in).

Súčasťou seminára bude informácia o návrhoch Európskej komisie na novelizáciu BRRD a SRM.

Obsah seminára

 • Prehľad  základnej legislatívy
 • Prehľad delegovaných a vykonávacích predpisov a súvisiacich technických štandardov v oblasti riešenia krízových situácií (Európska komisia)
 • Prehľad usmernení (guidelines) EBA v oblasti riešenia krízových situácií (Guidelines on recovery plans indicators, Guidelines on early intervention triggers, Guidelines on failing or likely to fail, Guidelines on the rate of conversion of debt to equity in bail-in, Guidelines on treatment of liabilities in bail-in…)
 • Prehľad regulatórnych a implementačných štandardov EBA - RTS on minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL), RTS on contractual recognition of bail-in, RTS on the assessment of recovery plans, RTS on the content of recovery plans…
 • Nástroje ozdravného procesu a krízového riadenia podľa BRRD
  • nástroje preventívneho charakteru (ozdravné plány)
  • opatrenia včasného zásahu
  • nástroje krízového manažmentu (bridge bank, good and bad bank, bail-in)
 • Minimálne požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (tzv. MREL)
 • Pripravovaná novelizácia BRRD a SRM

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:         9.00 h
vyučovanie:                     9.00 h – 16.00 h

Lektori

Ing. Silvia Majlingová – skúsená odborníčka v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

152 € bez DPH
182.4 € s DPH

Variabilný symbol

1538

Aktuálne termíny

28. 09. 2017 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2015

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail