Finančná gramotnosť - 5peňazí.sk

Prečo vznikol projekt 5peňazí.sk?

Mať všetkých 5 pokope, nesedieť ako 5 peňazí v kúte, nepliesť piate cez deviate, nehasiť finančné ťažkosti o 5 minút 12 – všetci potrebujeme mať k peniazom vytvorený ten správny vzťah. Viac informácii - www.5penazi.sk

Čo ponúka?

Všetko, čo potrebujete vedieť o peniazoch v rôznych životných situáciách. Aktuality, názory, skúsenosti a odporúčania odborníkov. Rozhovory so známymi osobnosťami. Rady a navigáciu vo svete peňazí. Rôzne vzdelávacie projekty, materiály, testy, videá a iné interaktívne a hravé formy osvety. V neposlednom rade pre učiteľov možnosť prihlásiť svojich žiakov na vzdelávacie moduly vytvorené Národnou bankou Slovenska.

Kto je za projektom?

Projekt 5peňazí.sk vytvorili experti Národnej banky Slovenska. Na tvorbe vzdelávacích aktivít a materiálov sa podieľajú aj odborníci z externého prostredia.
Administrátorom projektu je Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.