Vzdelávanie

Aktuálna ponuka kurzov

ceny s DPH
96,00 €

STRES - fenomén súčasnej doby

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 26. 01. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
324,00 €

Treasury a finančné trhy

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 03. 02. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
114,00 €

MS Excel - Kontingenčné tabuľky

Informačné technológie
 • 07. 02. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
132,00 €

MS Excel - Power BI

Informačné technológie
 • 08. 02. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
114,00 €
 • 09. 02. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
114,00 €

MS Excel - Vytváranie makier

Informačné technológie
 • 10. 02. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
114,00 €
 • 11. 02. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
282,00 €

Právo Európskej únie

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 15. 02. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
234,00 €

Ako sa zbaviť zlých návykov a byť produktívnejší

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 17. 02. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
199,20 €
 • 17. 02. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
273,60 €

Efektívna práca s emailmi

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 22. 02. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
238,80 €
 • 22. 02. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
252,00 €

Udržateľnosť zdravia v sedavej práci

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 23. 02. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
294,00 €
 • 24. - 25. 02. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
324,00 €

FinTech a digitálna transformácia

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 24. 02. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
366,00 €

Kreatívne myslenie a ideácia

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 08. - 09. 03. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
386,40 €

Komunikácia a budovanie dobrých vzťahov na pracovisku

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 10. - 11. 03. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
540,00 €

Úverová analýza 3D, Základy v kocke - Modul I

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 14. - 15. 03. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto