Vzdelávanie

Aktuálna ponuka kurzov

ceny s DPH
286,80 €
 • 21. 03. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
246,00 €
 • 22. 03. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
435,60 €

Novinky bankovej regulácie

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 25. 03. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
264,00 €

IFRS 9 a modely kreditného rizika

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 25. 03. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
456,00 €

Stresové scenáre a stresové testovanie

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 26. 03. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
201,00 €

Interný audit - postupy a procesy

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 27. 03. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
240,00 €
 • 28. 03. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
324,00 €

MIFID 2 a PRIIPS A AKTUÁLNE OTÁZKY

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 01. 04. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
270,00 €

Osobná produktivita a timemanagement

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 02. 04. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
183,00 €

Ochrana spotrebiteľa vo finančných službách

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 03. 04. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
240,00 €

Mind Maps

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 03. 04. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
152,40 €
 • 04. 04. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
48,00 €

Workshop: Interná dokumentácia GDPR v praxi

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 05. 04. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
192,00 €

Základy účtovníctva (pre neúčtovníkov)

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 08. 04. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
154,80 €

Poznaj svojho klienta (KYC)

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 09. 04. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
48,00 €

Workshop: Interná dokumentácia GDPR v praxi

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 09. 04. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
270,00 €
 • 09. 04. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
348,00 €

Úvod do IFRS17 - účtovanie poistných zmlúv

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 10. 04. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
184,80 €
240,00 €
 • 11. 04. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
202,80 €

Retail deriváty

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 12. 04. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
194,40 €
 • 15. 04. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
286,80 €
 • 16. 04. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
244,80 €

SEPA a NON SEPA platby

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 17. 04. 2019
  Dátum
 • Miesto
252,00 €

Meeting Skills

Jazykové vzdelávanie
 • 24. - 25. 04. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
234,00 €
 • 24. 04. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
48,00 €

Workshop: Interná dokumentácia GDPR v praxi

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 26. 04. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
246,00 €
 • 29. 04. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
175,20 €

OSINT/WEBINT

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 14. 05. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
450,00 €

Príprava na SREP alebo dohľad v praxi

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 15. 05. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
240,00 €

Administrative writing

Jazykové vzdelávanie
 • 15. - 16. 05. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
388,80 €

Školenie ICM TARGET2

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 16. 05. 2019
  Dátum
 • Národná banka Slovenska, Bratislava

  Miesto
435,60 €

Operačné riziko

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 16. 05. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
228,00 €

Tajomstvo reči tela v business komunikácií

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 16. 05. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
146,40 €
 • 17. 05. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
420,00 €

Úverová analýza 3D – Modul II

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 23. - 24. 05. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
150,00 €
 • 28. 05. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
180,00 €

Tajomstvá NLP v práci manažéra

Manažérske vzdelávanie
 • 30. 05. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
138,00 €
 • 31. 05. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
480,00 €

Kognitívna flexibilita

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 12. - 13. 06. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto