Kto je kto?

doc. Ing. Peter Szovics, PhD.
riaditeľ IBV NBS, n.o.
tel: 02/5787 3530
e-mail: 

Mgr. Jana Patáková
projektový manažér - sekretariát
tel: 02/5787 3532

Ing. Monika Kovácsová
projektový manažér - zástupca riaditeľa
tel: 02/5787 3538

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
projektový manažér
tel: 02/5787 3534

Ing. Mario Goliaš
projektový manažér
tel: 02/5787 3541

Mgr. Emília Farkašová
projektový manažér
tel: 02/5787 3531

Danica Vargončíková (Ing. Veronika Šarišská - v súčasnosti na MD)
ekonóm - účtovník
tel: 02/5787 3546