Kto je kto?

Ing. Tomáš Sokol, PhD.
riaditeľ IBV NBS, n.o.
tel: 0908 131 793
e-mail: ibv@nbs.sk

Mgr. Jana Patáková
projektový manažér - sekretariát
tel: 0915 952 827

Ing. Monika Kovácsová
projektový manažér - zástupca riaditeľa
tel: 0915 720 043

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
projektový manažér
tel: 0905 436 751

Ing. Mario Goliaš
projektový manažér
tel: 0905 436 719

Ing. Martina Hudáková
projektový manažér
tel: 0917 667 143

Danica Vargončíková (Ing. Veronika Šarišská - v súčasnosti na MD)
ekonóm - účtovník
tel: 0905 436 713