Spolupráca

IBV NBS, n.o. spolupracuje na realizácii vybraných projektov s nasledovnými partnermi: