Spolupráca

IBV NBS, n.o. spolupracuje na realizácii vybraných projektov s nasledovnými partnermi:

  • European Banking and Financial Services Training Association (EBTN)  • dvojstranná spolupráca s vybranými domácimi a zahraničnými partnerskými inštitúciami bankového vzdelávania 
     


  • mediálni partneri
    Profini


  • ekonomický a informačný systém Pohoda