Komoditné trhy a reálne investície

Komoditné trhy a reálne investície

Ciele

Informovať o obchodných platformách pre komodity – burzách  a mimoburzových  trhoch, typológii komoditných trhov, o ich historickom vývoji, o možnostiach investovania do komodít a  o vzťahoch s ekonomickým cyklom, o korelácii akciových a komoditných trhov.

Účastníci

Odborní zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, zamestnanci firiem, ktorí sa zaoberajú obchodovaním na komoditných trhoch.

Obsah seminára

 • Komoditné trhy a ich úloha v globálnej ekonomike
  • špecifiká, typológia, vývoj
 • Obchodovanie na komoditných trhoch
  • spôsoby investovania, možnosti investovania do komodít, komoditné indexy
 • Energetické komodity
  • charakteristika hlavných energetických surovín - ropa, ropné deriváty, zemný plyn, uhlie, urán, ich použitie, dopyt a ponuka
 • Vzácne kovy
  • zlato a vzácne kovy, vzťah medzi vývojom ceny zlata a inými druhmi vzácnych kovov
 • Priemyselné kovy
  • železo, oceľ, hliník, meď a pod., dopyt, ponuka využitie a zmeny v priebehu 20. storočia, vplyv hospodárskeho cyklu, strategický trh vzácnych zemín
 • Poľnohospodárske komodity
  • rastlinné a živočíšne produkty, špecifiká trhu s poľnohospodárskymi produktmi, vývoj a nebezpečenstvo potravinovej krízy
 • Reálne investície
  • drahokamy a umenie, špecifiká trhu diamantov, riziká pri investovaní do diamantov, stanovenie ceny diamantov, vývoj trhu, iné formy drahokamov
 • Investovanie do umenia a umeleckých predmetov
  • stanovenie ceny umeleckých predmetov, spôsoby aukcie, služby bánk pre drahokamy a umelecké hodnoty
 • Investovanie na trhu nehnuteľností
  • nehnuteľnosť ako úžitkový predmet a investičný prostriedok, cenový vývoj na trhu nehnuteľností, parametre jeho hodnotenia a typológia nehnuteľností, indexy na trhu nehnuteľností a väzba na akciové trhy
 • Pôda, voda vzduch – komodity budúcnosti
  • nenahraditeľnosť pôdy, využitie z hľadiska investičných príležitostí, stanovenie ceny pôdy, voda a jej typológia, investovanie do kvality vodných zdrojov, obchodovanie s emisiami v medzinárodnom kontexte

Lektori

Odborníci v oblasti komoditného obchodovania