Osobitné finančné vzdelávanie

Vzhľadom na zmeny prebiehajúce v Inštitúte bankového vzdelávania NBS, n.o. je poskytovanie osobitného finančného vzdelávania od 1. 7. 2023 pozastavené.

Z tohto dôvodu, momentálne nie je možná nová registrácia na OFV, ani žiadosť o restart.

Zoznam poskytovateľov OFV a organizátorov odborných skúšok nájdete na stránke NBS:  registre.nbs.sk

 

Ďakujeme za pochopenie

Tím IBV NBS, n.o.