TRADE FINANCE

Ciele

Seminár poskytuje pohľad na problematiku dokumentárnych akreditív a bankových  záruk s dôrazom na získanie praktických znalostí. Poslucháči sa zoznámia s aktuálnymi novinkami z oblasti Trade Finance.

Prednášajúci poskytne mnoho príkladov, vzorov a vytvorí priestor pre otázky a diskusiu.

Účastníci

Seminár je určený predovšetkým bankovým špecialistom – klientskych pracovníkov, ktorí ponúkajú bankové služby klientom a pomáhajú im ich správne využiť. Taktiež ostatným pracovníkom bánk v obore Trade Finance, napr. špecialistom Trade Finance, vedúcim pracovníkom, právnikom, bankovým poradcom a všetkým ďalším záujemcom.  

Obsah

Obsah je vždy tvorený aktuálnymi témami.

Lektori

Tajomník Bankovej komisie ICC ČR, poradca a lektor v oblasti Trade Finance

Termín

1 deň