Platobný styk v SEPA priestore a implementácia PSD2 v oblasti platieb

 • Cena kurzu
  278.4€
 • Najbližší termín
  15. 10. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Platobný styk v SEPA priestore a implementácia PSD2 v oblasti platieb

Ciele

Oboznámiť účastníkov s normami vykonávania platobného styku v bankách v rámci SR a EÚ, spolu s  praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov. Nariadenie EK a EP Payment Service Directive-2.

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku,  back-office, interného auditu, pripadne špecialisti z produktových oddelení, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii zákona o platobných službách a súvisiacich predpisoch v praxi. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • Vysvetlenie SEPA priestoru
 • Vysvetlenie možností vykonávania platobného styku v bankách (pohľad bánk a pohľad klienta), zákona a opatrení NBS v jednotlivých oblastiach:
  • definícia SEPA priestoru
  • SEPA platby
  • NON-SEPA platby
  • podmienky na vznik a prevádzkovanie platobných systémov
  • druhy platobných systémov v podmienkach SR – SIPS 2 a TARGET2-SK, EBA STEP2
  • nariadenie PSD2 – zmeny nutné vykonať v oblasti PS
  • biznis možnosti  v PSD2
  • dohľad nad prevádzkovateľmi platobných systémov, dohľad nad platobnými inštitúciami a dohľad nad inštitúciami elektronických peňazí

Lektori

Ing. Roman Hains -skúsený odborník v oblasti platobného styku

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

15. 10. 2019 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 16.00 h

Cena

232 € bez DPH
278.4 € s DPH

Variabilný symbol

1931


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.