Finančný manažment II

INVESTIČNÉ ROZHODNUTIE A ÚVER

Ciele

Vysvetliť postup pri investičnom rozhodovaní, zapojenie úverov do financovania projektov, oboznámiť účastníkov so základnými technikami výpočtu návratnosti vložených investícií, s riešením problematických situácií pri týchto výpočtoch, precvičiť účastníkov v navrhovaní možných scenárov splátkových kalendárov a variantných spôsobov riešení projektov.

Účastníci

Absolventi seminára Finančný manažment I a všetci zamestnanci bánk, poisťovní, firiem, ktorí chcú byť úspešní pri posudzovaní návratnosti vložených investícií a pri posudzovaní podnikateľských projektov – okrem bankových analytikov a finančných manažérov tiež odborní pracovníci v ekonomických pozíciách, ekonomickí poradcovia a pod.

Obsah

Základné princípy investičného rozhodovania

  • základy investičnej teórie, ekonomické funkcie investícií
  • kapitálové plánovanie a investície
  • investičné projekty a ich predinvestičná príprava
  • kapitálové rozpočtovanie výdavkov a príjmov
  • riziko investovania – druhy, zdroje, hodnotenia, možnosti znižovania rizika
  • investície a náklady kapitálu – zdroje financovania, dostupnosť, cena kapitálu a efektívnosť investičných projektov
  • kontroling investícií – kľúč k úspešnosti
  • kontrolingový prístup – metódy

Seminár je prakticky orientovaný, jeho súčasťou je riešenie problémových situácií na príkladoch z praxe, riešenie prípadových štúdií, konzultácie k problémovým oblastiam a moderovaná diskusia. 

Upozornenie: Prosíme účastníkov, aby si priniesli kalkulačky

Na záver seminára účastníci absolvujú test a na základe jeho úspešného zvládnutia získajú osvedčenie.

Lektori

špecialista na firemné analýzy, fin. poradenstvo, kapitálové trhy a podnikové financie

Termín

1,5 dňa