Odborné skúšky

Vzhľadom na zmeny prebiehajúce v Inštitúte bankového vzdelávania NBS, n.o. je organizovanie odborných skúšok pre stredný a vyšší stupeň od 1. 7. 2023 pozastavené.

Zoznam poskytovateľov OFV a organizátorov odborných skúšok nájdete na stránke NBS:  registre.nbs.sk

 

Ďakujeme za pochopenie.

Tím IBV NBS, n.o.