Oceňovanie a využitie vybraných exotických opcií

Oceňovanie a využitie vybraných exotických opcií

Ciele

Vysvetliť podstatu vybraných exotických opcií finančného trhu, naučiť účastníkov oceňovať, preceňovať a využívať tieto neštandardné opcie v praxi. 

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú problematikou obchodovania s neštandardnými druhmi opcií finančného trhu. 

Obsah seminára

  • opcie a ich hodnota
  • rozdiely medzi klasickými a exotickými opciami
  • bariérové opcie
  • binárné opcie
  • ázijské opcie
  • ostatné exotické opcie
  • využitie exotických opcií v praxi

Lektori

skúsený lektor – odborník v oblasti obchodovania s cennými papiermi