Odhaľovanie a vyšetrovanie zamestnaneckých podvodov (Forenzný audit v organizácii)

Odhaľovanie a vyšetrovanie zamestnaneckých podvodov (Forenzný audit v organizácii)

Ciele

Poskytnúť praktické skúsenosti z vedenia forenzných auditov v nefinančných spoločnostiach a aplikovať tieto skúsenosti a znalosti na prostredie finančných inštitúcií. Popísať základné charakteristiky podvodov, predstaviť nástroje a postupy na detekciu a prevenciu podvodov a uviesť odporúčania k efektívnemu vedeniu vyšetrovania podvodov. 

Účastníci

Interní audítori vo finančných inštitúciách, vedúci pracovníci zodpovední za prevenciu podvodov a compliance a ďalší zamestnanci, ktorí si pre výkon svojej práce potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti. 

Obsah seminára

 • definícia podvodov v legislatíve a judikatúre - charakteristika podvodu, škody, trestu
 • príčiny vzniku zamestnaneckých podvodov
 • príznaky existencie zamestnaneckých podvodov
 • schémy zamestnaneckých podvodov
 • postupy vyšetrovania podvodov
  • základné informácie
  • plánovanie a stanovenie cieľov vyšetrovania
  • získavanie dôkazov
  • uskutočňovanie pohovorov
  • písanie správy
  • dáta a informácie
  • forenzné techniky a nástroje
  • odporúčania na efektívne vyšetrovanie
 • postupy po identifikácii podvodu
  • výsledky vyšetrovania a odporúčania právneho riešenia
  • súkromne
  • právne a trestno – právne
  • súdne konanie (určovacie žaloby, vydanie veci)
  • vymáhanie škody
 • zodpovednosť zamestnancov a štatutárnych orgánov
 • dôsledky porušenia zodpovednosti zamestnancov a štatutárnych orgánov
 • prípadová štúdia - konkrétny prípad vyšetrovania podvodov
  • stav firmy v priebehu podvodných aktivít
  • ako prebiehal podvod
  • indikátory podvodu
  • popis schém
  • vyšetrovacie postupy
  • prístup vlastníka a manažmentu
  • príklady porušenia kľúčových povinností/ zodpovedností zamestnancov a štatutárnych orgánov
  • výsledok vyšetrovania
  • dôsledky a dopady na manažment a zamestnancov

Lektori

špecialisti z danej problematiky z Českej republiky 

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751