Platobný styk vo výhľade do roku 2025

 • Cena kurzu
  288€
 • Najbližší termín
  27. 10. 2021
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Platobný styk vo výhľade do roku 2025

Ciele

Oboznámiť účastníkov s prostredím, s vykonávaním platobného styku a SEPA a jeho produktmi, nariadenie EK 260/2012 v rámci SR a EÚ, spolu s  praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov a s prihliadnutím na Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a  s  ním súvisiacimi opatreniami NBS. Nariadenie EK a EP, s revidovaným nariadením PSD2 a očakávanými swiftovými zmenami do roku 2025.

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a retailovej a korporátnej siete, produktoví manažéri, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti v platobnom styku a jeho produktoch s prihliadnutím na zmeny očakávané do roku 2025. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • Vysvetlenie čo je SEPA a jej využívanie v SR a EÚ
 • Legislatíva k SEPA
  • základný prehľad a obsah platnej legislatívy
 • Druhy EUR clearingových systémov v rámci EÚ
 • Oboznámenie sa s vykonávaním SEPA a NON SEPA platobného styku
  • SEPA úhrady - platby a R-transakcie
  • NON SEPA – swiftové úhrady (Serial/Cover metóda pre platobný styk)
 • Instantné platby v SP a EU / RT1 vs TIPS/
 • Target 2 konsolidácia v platobnom styku
 • SWIFT Universal confirmation pre MT 103 GPI Funkcionalita
 • SWIFT zmeny do roku 2025
 • PSD2 API bankovníctvo, služby PISP a AISP

Lektori

 Ing. Roman Hains - skúsený odborník v oblasti platobného styku

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

27. 10. 2021 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:           9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

240 € bez DPH
288 € s DPH

Variabilný symbol

2250


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.