Ako zväčšiť úverové SME portfóliá v bankách a podporiť rozvoj SME segmentu (EN)

 • Cena kurzu
  217.32€
 • Najbližší termín
  10. 06. 2016
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Ako zväčšiť úverové SME portfóliá v bankách a podporiť rozvoj SME segmentu (EN)

Ciele

Poskytnutie zaujímavých informácií z praxe pre bankárov, ako “nájsť” nových vhodných SME klientov vo vysoko konkurenčnom prostredí, zväčšiť si portfóliá klientov a pritom mať pod kontrolou rizikové náklady. Poskytnúť manažérom informácie, ako riadiť podniky a byť tak dobrými partnermi pre finančné inštitúcie.

Účastníci

Zamestnanci bánk, finančných inštitúcií a firiem, ktorí sú zodpovední za úverové obchody a riziko management.

Obsah

 • bankové kritériá riadenia rizík a dopyt trhu – porovnanie
 • manažment rizík v priebehu obchodného vzťahu
 • ako identifikovať nové obchodné príležitosti
 • poznajte svoju konkurenciu jej silné stránky, výhody, cenovú a nákladovú základňu
 • ako mať minimálne prevádzkové náklady
 • ako riešiť nedostatočnú kapacitu bez potreby drahých investícií
 • bod zlomu a dôležitosť zvýšenia hrubej marže
 • ako dosiahnuť lepšie ceny pri nákupe surovín
 • informácie o skutočnosti, že aj bankári a účtovníci môžu pochybiť
 • zdroje dobrých zamestnancov
 • využitie výrobných kapacít
 • zmiernenie rizík Vašich zákazníkov
 • ľudia – ako ich posudzovať a ako čítať medzi riadkami
 • praktické riešenia prekonávania chybných rozhodnutí, sťažností a produktových otázok
 • rokovania s Vašimi bankármi, veriteľmi a dodávateľmi

Lektori

George Caldicott MBA, FCIB(Fellow of Chartered Institute of Bankers) and DMS (Post Graduate Diploma in Management Studies), pracoval v Nat West Banke, viedol vládny grantový fond pre SME.

V súčasnosti pracuje ako generálny riaditeľ železiarskej spoločnosti s obratom 30 mil. EUR v Spojenom kráľovstve.

Termín

1 deň

Aktuálne termíny

10. 06. 2016 (Pozvánka)

Cena

181.1 € bez DPH
217.32 € s DPH

Variabilný symbol

1255


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.