• Cena kurzu
    192€
  • Najbližší termín
    01. 03. 2023
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Cash Flow predikcie

Ciele

V rámci workshopu sa jasnou formou oboznámite, ako analyzovať a pripravovať predikcie Cash Flow firiem, nielen pre potreby úverovej analýzy. Preberieme hlavnú podstatu Cash Flow reportov a ich prispôsobenie do prostredia slovenských firiem. Získané vedomosti je možné bezprostredne využiť v praxi a získať lepší prehľad o hospodárení firmy v minulosti, ako aj správne plánovať budúcnosť.

Účastníci

Webinár je určený zamestnancom bánk na pozíciách: vzťahoví manažéri, úveroví analytici, úveroví schvaľovatelia, bankoví metodici, interní audítori so zameraním na úverovú oblasť a ďalej pre zamestnancov firiem z pozícií: finanční riaditelia, ekonómovia, účtovníci a účtovní audítori. Maximálny počet účastníkov je 12.

Obsah

► Prehľadná analýza položiek výkazu Cash Flow. Porovnanie kontrastných firiem.
► Jednoduché a praktické predikcie Cash Flow metódou Rýchlej analýzy.
► Zjednodušený a komplexný cash flow model prispôsobený slovenským finančným výkazom.
► Cash Flow Stress Testy efektívne a bez stresu.
► Priama metóda cash flow v praxi.

Lektori

Štefan M. špecialista na úverové riziko, finančné analýzy firiem s dlhoročnou praxou z oblasti bankovníctva.

Termín

0,5 dňa

Aktuálne termíny

01. 03. 2023 (Pozvánka)

Miesto

Online

Harmonogram

9.00 – 12.30 hod. 

MS Teams. 

Cena

160 € bez DPH
192 € s DPH

Variabilný symbol

2481


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.