Ako predať alebo kúpiť firmu

Ako predať alebo kúpiť firmu

Ciele

Seminár  poskytne základné informácie o postupoch pri predaji, kúpe a oceňovaní firiem, prevedie  štandardným transakčným procesom z pohľadu právnika a ekonóma s cieľom minimalizovať riziká a maximalizovať zisk. Zoznámi účastníkov  s jednotlivými aktérmi transakcie, jej právnymi aspektmi a ukáže kľúčové „value drivers“.

Seminár poskytuje priestor na výmenu skúseností v predmetnej oblasti, na prediskutovanie a riešenie aplikačných problémov právnych predpisov v praxi a ilustruje riešenia na konkrétnych príkladoch.

Účastníci

Všetci, ktorí sa chcú dozvedieťviac o fúziách a akvizíciách firiem,  o postupoch pri oceňovaní firiem.

Obsah seminára

 • Úvod do problematiky oceňovania firiem
 • Základné typy transakcií – výhody a nevýhody
 • Kľúčové „value drivers“
 • Právne špecifiká a náležitosti transakcií
 • Prevod obchodných podielov v s.r.o.
 • Prevod akcií v a.s.
 • Riziká obmedzenia prevoditeľnosti akcií v a.s.
 • Predkupné práva spoločníkov na podiely v s.r.o.
 • Zmluva o predaji podniku – zainteresovanie spoločníkov a akcionárov na procese rozhodovania o predaji podniku alebo jeho časti
 • Zlúčenie a splynutie firiem – základné informácie o procesoch fúzie
 • Diskusia
 • Typy investorov a ich motivácia
 • Príprava transakciea štandardný transakčný proces
 • Ako komunikovať so zamestnancami a obchodnými partnermi
 • Ako ochrániť dôverné údaje
 • Končí sa všetko podpisom zmluvy?

Lektori

JUDr. Zuzana Bartová-  advokátka v advokátskej spoločnosti Patakyová, Bartová, Kovácsová, s.r.o., v ktorej sa špecializuje na oblasť obchodného práva. Pravidelne poskytuje odborné poradenstvo obchodným spoločnostiam a bankám v oblasti korporátneho práva, ako i v oblasti obchodnoprávnych záväzkových vzťahov a ich zabezpečenia.

 

Mgr. Ing. Radoslav Polaček- dlhodobo sa profesionálne zaoberá poradenstvom pri predaji firiem a oceňovaním spoločností. Skúsenosti z oblasti transakcií získal najmä na medzinárodných projektoch v poradenskej spoločnosti Ernst & Young (EY) so zameraním na fúzie, akvizície a oceňovanie podnikov a taktiež v bankovom sektore v oblasti riadenia rizík a firemného financovania.

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751