• Cena kurzu
  235.92€
 • Najbližší termín
  20. 02. 2014
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

DISCOVER QLIK VIEW

Ciele

Ide o praktické „hands-on“ školenie s využitím BI nástroja QlikView (piaty rok najrýchlejšie rastúce BI riešenie na trhu).

 Účastníci dostanú plnohodnotnú QlikView Personal Edition (na CD), ktorú môžu používať aj po skončení školenia pre tvorbu svojich reportov a analýz nad ľubovoľnými zdrojmi dát. Účastníci môžu na školení pracovať so svojim notebookom a firemnými údajmi, alebo využiť PC vzdelávacieho inštitútu a pripravené školiace  údaje.

 Obsah školenia je zameraný tak, aby po jeho skončení účastníci vedeli samostatne pracovať s BI nástrojom a pripravovať najpoužívanejšie analýzy a reporty nad údaje z „excelov“, textových súborov alebo databáz.

Účastníci tak môžu získane skúsenosti okamžite využiť vo svojej práci, školenie tak môže mať dlhotrvajúci prínos v podobe lepších pracovných výsledkov a ušetrení času.

Účastníci

Pracovníci oddelení reportingu, kontrolingu Business Intelligence (BI) a IT, analytici, vedúci oddelení – všetci, ktorí majú záujem efektívnejšie tvoriť reporty a analýzy a lepšie využívať údaje z rôznych zdrojov.

Obsah seminára

Na seminári sa účastníci naučia:

 • Ako možno skrátiť čas strávený prípravou ad-hoc ako aj pravidelných analýz a reportov z hodín na niekoľko minút
 • Ako vybudovať plne funkčnú QlikView aplikáciu a dashboard na vzorových údajoch z rôznych zdrojov
 • Porozumieť Business Discovery a zistiť, prečo asociatívne, vnútropamäťové analýzy sú hnacou silou na trhu BI
 • Aké sú „Best practices“ v reportingu a dashboardingu a ako ich môžu využiť vo svojej každodennej práci.

Lektori

Aktuálne termíny

20. 02. 2014 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

196.6 € bez DPH
235.92 € s DPH

Variabilný symbol

0864

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.