Digitálne peniaze a kryptoaktíva

 • Cena kurzu
  336€
 • Najbližší termín
  10. 11. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Digitálne peniaze a kryptoaktíva

Ciele

Digitálne meny centrálnych bánk (CBDC - Central Bank Digital Currency) poskytnú obyvateľom a firmám možnosť priamo realizovať digitálne platby pomocou digitálnych peňazí, ktoré emitujú centrálne banky. Nové technológie umožnia výrazne zefektívniť medzinárodné platby pomocou multi-CBDC dohôd. Na tomto workshope sa dozviete o aktuálnom vývoji digitálnych peňazí a ich využití centrálnymi bankami.

Účastníci

Cieľovou skupinou workshopu sú odborníci, ktorí chcú porozumieť novým technológiám vo financiách, projektoví a produktoví manažéri v bankovom sektore, procesní manažéri a strategickí manažéri pre retail a firemné bankovníctvo, ako aj bankoví experti z kľúčových oblastí (riadenie rizík, kontroling, reporting a štatistika,  ALM, audit, back-office,  analýza  údajov, marketing....).

Obsah seminára

 • Digitálne peniaze
  • Rôzne formy digitálnych peňazí – e-money a kryptomeny
  • Ako funguje blockchain –  DLT (Distributed Ledger Technology)
 • Digitálne meny centrálnych bánk (CBDC - Central Bank Digital Currency
  • Čo je CBDC vo fintech prostredí
  • Rôzne modely CBDC
  • Práce BIS innovation hub na projektoch CBDC
  • Multiple CBDC
  • Digitálne Euro – projekt ECB
  • Projekt Helvetia – Swiss National Bank a BIS výskum použitia CBDC
  • Bank of England výskum CBDC
 • Kryptomeny, Stablecoiny a Govcoiny
 • Globálna regulácia pre fintech a digitálne meny

Lektori

Ing. Martin Macko, zakladajúci partner a výkonný riaditeľ spoločnosti Bearning s.r.o. s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky, treasury a finančných trhov, riadenia aktív a pasív, bankovej regulácie, privátneho bankovníctva, Corporate Sales. Má dlhoročné skúsenosti ako lektor, poradca a manažér vzdelávacích projektov v uvedených oblastiach. Pôsobil ako riaditeľ divízie Treasury vo viacerých bankách, v súčasnosti pôsobí ako lektor na Univerzite Komenského v Bratislave, predmet „Strategické riadenie finančných inštitúcií“. Podieľal sa na projektoch v oblasti finančných trhov a ALM (vnútorné ceny FTP pre úrokové riziko, likviditu a kreditné spready, Basel 2/3, MIFID II).

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

10. 11. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                    9:00 h – 16:00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Workshop bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním workshopu.

Cena

280 € bez DPH
336 € s DPH

Variabilný symbol

2439


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.